Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gbplubicz.naszabiblioteka.com.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 •  
 • – filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • – brak opisów zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Nowak-Latańska.
 • E-mail: biblioteka.lubiczd@lubicz.pl
 • Telefon: 566785135

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Marzenna Wojnar
 • Adres: ul. Toruńska 12b
  87-162 Lubicz Dolny
 • E-mail: biblioteka.lubiczd@lubicz.pl
 • Telefon: 516188715

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku głównego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu zlokalizowane od frontu, czyli od ul. Toruńskiej 12B w Lubiczu Dolnym, a dla osób z niepełnosprawnością ruchową –  przystosowane, z podjazdem od frontu budynku. Obsługa użytkowników odbywa się na parterze, co jest korzystne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na parkingu brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Toaleta w bibliotee nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Lubiczu Górnym w mieści się w piwnicy bloku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu Górnym, ul. Polna 20, 87-162 Lubicz Górny

Do lokalu filii prowadzi wejście po schodach, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Grębocinie w mieści się na parterze budynku Szkoły podstawowej w Grębocinie, ul. Szkolna 4, 87-162 Grębocin

Do lokalu filii prowadzi wejście schodami po prawej stronie budynku. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Złotorii w mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria

Do lokalu filii prowadzi wejście schodami po lewej stronie budynku. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Gronowie w mieści się na parterze budynku.

Do lokalu filii prowadzi wejście po lewej stronie budynku. Nie ma podjazdu dla wózków, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi jest niewielki próg. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej, konieczne jest przeprowadzenie wózka przez próg.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny